தங்கையின் டியுசன் – 3Click to this video!

(Tamil New Sex Stories - Thangaiyin Tution 3)

p.peter 2016-11-13 Comments

This story is part of a series:

Thangai Pundai Tamil New Sex Stories – இரு ஒரு நின்ட தொடர்கதை, என்னுடைய வேலை பலு காரனமாக update தர முடியவில்லை, தாமத்த்துக்கு மன்னிக்கவும்.

அவல் கால் 2 இரண்டையும் விரித்தான், என் தங்கை வேக்கத்தால், அவல் ஒத்துலைக்கவில்லை, என்ன ரேக்கா பாப்பா, என்டு சொல்லி அவல் தொடை பகுதில் முத்தங்கலால், நனைய வைத்தான்.

அந்த முத்த்தின் பரிசத்தில் என் தங்கை அவலை மரந்து அவல் தொடை விரித்து காட்டினால். அவல் ஜட்டியின் மிது முத்தங்கலை பதித்தான் உம்ம் உம்ம்,,,சார், ஹ்ஹ்ஹ்ஹ் என் தங்கை முன்ங்கினால்.

பாலவின் நன்பன் அவல் உதடையும் மொலை காம்பையும் சப்பி சப்பி விலையாடினான், மேடிக்கல் ரேப் என் தங்கையின் ஜட்டியை கலத்தி, ஜட்டியின் வாசத்தை முகர்தான், ஃப்ஃப்ஃப்ஃப்ஃப் என்ன மனம் டி ரேக்கா?

சின்ன புண்டை காரி டி என்டு சொல்லி கொண்டே அவன் நாக்கால், புண்டை பிலவில் விட்டு விட்டு விட்டு எடுத்தான், அவல் புண்டை பருப்பை கடித்து, சுகம் கொடுத்தான், என் தங்கை ஹ்ஹ்ஹ்ஹ் என்டு பாலவின் நன்பன் மிது சாய்து விட்டால்.

அவல் வாய் திரந்து சத்தம் பொடும் பொது பலவின் நன்பன் அவல் வாயை கவ்வி சப்பி எச்சில்லை குடித்தான். மேடிக்கல் ரேப் புண்டையை சப்பி சுவைக்கு பொது என் தங்கை அவர் தலை இருக்கி பிடித்து கொன்ண்டால்.

அவன் இருதியில் புன்ண்டைகில் 2 விரலை விட்டு ஒத்தான்,, என் தங்கை ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்,,,கத்தினால் 1 நிமிட்த்துல் உச்சம் அடைந்தால்.

மேடிக்கல் ரேப் பால விட்ம் நி பன்னும் பொது இப்படி தன்னிர் வந்த்தா? என்டு கேட்டார் அவன் பாவமாக முதல் பன்னும் பொது வந்து இபோம் இல்லை என்டு தலையை மட்டும் ஆட்டினான். என் தங்கை சார் எனக்கு 1 bathroom வருத போய்ட்டு வாரேன் எண்டால்.

நானும் வாரேன் பாப்பா அதை நான் video எடுக்குரேன் எண்டான், அவல் இல்லை என்டால், இருதில் முகம் தேரியாத மாரி எடுக்குரேன், என்டு சொல்லவும் ஒத்து கொண்டால். 2 பேரும் bathroom பொனார்கல் .

அவல் 1 அடிக்கும் பொது அவன் படம் எடுத்து கொண்டே அவல் புன்ண்டை விரல் வைத்து னொண்டினான், அவன் சொன்னது பொலவே என் அவல் முகம் தேரியாமல் படம் எடுத்தான்.

வேலியே வந்த்தும் பால வின் நன்பன் அவலை படுக்க போட்டு அவல் புன்ண்டை சப்பி அவல் புன்ண்டையில் ஒட்டு ஒருந்த முத்திரத்தை எடுத்து விட்டான்.

மேடிக்கல் ரேப், & பாலவின் நன்பன் 2 பேரும் முலு நிர்வானமாகி, என் தங்கையுடம் குன்னையை சப்ப கொடுத்தார்கல், அவலும் 2 பேரின் குன்னையும் சப்பினால், பால அதை பார்த்து அவன் சுன்னியை வேலியே எடுத்து கைஅடுத்தான், என் தங்கை அவனையும் அலைத்து சப்பினால்.

பாலவின் சுன்னியை பார்த்த மேடிக்கல் ரேப், அவன் நன்பனும், பாலவிர்கு இவ்வலவு பேரிய சுன்னியா என்டு வியந்தார்கல் இதை பார்த்த பால பேருமை அடைந்தான்.

மேடிக்கல் ரேப், பாப்பா நான் உன்ன ஒக்கபோரேன், condom use பன்னாவா? இல்லை நி மாத்திரை எடுக்கிரியா? எண்டு கேட்டான், அவல் 2 என்ன வித்தியாசம் என்டு கேட்டால், condom போட்டா எப்போம் அதை use பன்னனும், மாத்திரை போட்ட 130 days எதும் போட வேண்டாம், அவல் உடனே மாதிரை தாங்க என்டு வாங்கி போட்டு கொண்டால்.

உடனே அவன் என் தங்கையின் சின்ன புண்டையில் அவன் சுன்னியை உல்லே விட்டான், அவல் ஆஆஆஆஆஅ என்டு முன்ங்கினால், பாலவின் நன்பனும், பாலவும் என் தங்கையின் இரு பொலையும் சப்பி கொண்டே இருந்தார்கல்.

என் தங்கை பாலவிடம் அன்னா அதை பொய் பாருங்க, பின்ன நிங்க பன்ன வேண்டமா? அவன் உடனே தலை ஆட்டி கொண்டே அதை பார்தான். மேடிக்கல் ரேப் சுன்னி பாதி அலவும் அவல் புன்ண்டையில் பொய் இருந்த்து,

இன்னும் வேகமாய், அவல் புண்டையில் குத்தும் பொது அவல் கன்னி திரை உடைந்து, ஆஆஅ என்டு கத்தினால், உடனே பாப்பா, முடிந்த்து ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட், இனி அவ்வலவு தான்.
என் தங்கை முலுமையாக சொர்வு அடைந்து இருந்தால், அவன் வேகமாக என் தங்கையின் புண்டையில் குத்துனான்,

என் தங்கையும் ஆஆஆஆ ன்டு ஒல் வாங்கினால், இருதியில் அவன் விந்தை என் தங்கையின் புண்டையில் விட்டு ஒய்தான், இரத்மும், விந்து, சேர்ந்தும் அவல் புண்டையில் இருந்து வேலியே வந்த்து, உடனே மேடிக்ல் ரேப் அதை சுத்தம் சேய்து விட்டு, இன்னும் 3 மாதிரை கொடுத்து, இதை 2 நால் எடுத்து கொ வலி இருக்காது என்டு கொடுத்தான்.

அவன், பாலவின் நன்பனிடம், நா போரேன் டா, நி முடிச்சிட்டு வாடா, and one more think, இனி பன்னும் பொது ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் பாப்பா புண்டையில் பன்னுங்க, இல்லனா பாப்பாக்கு problem ஆகிடும் சொல்லி கொண்டு எதுக்கும் இந்த jelly ceam இருக்கட்டும் என்டு சொல்லி கிலம்பினான்.

மதியம் ஆனாது, என் தங்கை பாலவிடம் பசிக்குது அன்னா என்டு கேட்டால், உடனே பாலவின் நன்பன், 3 பேருக்கும் பிரியானி வாங்கி வந்தான், அப்போம் என் தங்க்கை சிம்மீஷ், ஜட்டி எடுத்து பொட்டு கொண்டால்.
சாப்பிடும் போது பால ரேக்கா அக்கா நான் உன்னை புண்டையில் ஒக்க பொரேன் எண்டான், என் தங்கை அப்போம் உங்க friend பாவம் இல்லை என்டு கேட்டால், அவனும் தலை ஆட்டுனான்.

உடனே பாலவின் நன்பன், ரேக்கா ஒரு வலி இருக்கு உனக்கு k உன்ன நான் சுத்து அடிக்கவா என்டு கேட்டான். என் தங்கை அது என்ன என்டு அப்பாவியாக கேட்டால், அப்படினா நான் உன்னோட குன்டி ஒட்டையில் என்னோட் குன்னையை விடுவேன் சொன்னான், பாலவும் சரி super, k எண்டான்,

என் தங்கை தலை ஆட்டினால், சாப்பிட்டு முடிதவுடன், என் தங்கையை குனிய வைத்து, அவல் குன்டி ஒட்டையில், பாலவின் நன்பன், அவன் நாக்கை வைத்து நக்கி சுவைத்தான், அவன் ஒரு விரலை விட்டு 2 நிமிடம் ஒத்தான், அடுத்து 2 விரல் 3 விரல் எண்டு அவல் ஒட்டேயை பேரியதாக ஆக்கினான்.

அவன் சுன்னியை உல்லே சேலுத்தும் பொது அது பொகவில்லை, உடனே அவன் ரேக்க அந்த் jelly எடுத்து அவன் குன்னையிலும், அவல் சுத்து ஒட்டேயிலும் பொட்டு விட்டான், அவன் குன்னையை வைத்து இடித்தான்.
என் தங்கை ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ, வலிக்குது டாஆ ஆஆஅ என்டு கத்துனால், ரேக்கா முடிந்து டி டி டி,,, அவல் முலு குன்னையும் உல்லே விட்டான், அவல் கன்கலில் இருந்து கன்னிர் வந்த்து.

உடனே அவன் அவல் முகத்தை அவன் நாக்கால் நக்கினான், அவல் கன்னிரை அவன் நக்கி குடித்து கொண்டு, உன்னோட உடம்பு என்ன மனம் தேரியுமா டிடிட்டி,,,என்டு அவலை காம இன்பம் கான் அலைத்தான், அவல் வலியை மரந்து அவல் நாகை வேலியே நிட்டு அவன் நாக்கை கவ்வி சப்பினான், அதே நேரத்த்தில் அவன் சுன்னியை வைத்து அவல் சுத்தில் வேகாமாக அடித்தான்.

பாலா அவன் சுன்னியை புண்டையில் தினிக்க முயண்டான், என் தங்கை பாலவை தடுத்தால், வேகமாக என் தங்கையின் சுத்தில் பாலவின் நன்பன் அடித்து அவன் விந்தை புண்டையிலேயே விட்டு ஒய்தான்.

பாலா அக்கா நான் நான் நான், எண்டான், என் தங்கை அன்னா இன்னிக்கி ரோம்ப சொர்வா இருக்கு இன்னிக்கி வேண்டாம், நிங்க exam pass பன்ன பிரகு வாங்க பன்னலாம், எண்டால். பாலாவின் முகம் சுரிங்கி விட்ட்து.
அதை பார்த்த என் தங்கை அவன் சுன்னியை சப்பி விடுரேன் அன்னா எண்டால், அவனும் சரி என்டு அவன் சுன்னியை சப்ப கொடுத்தான். இந்த் னேரத்தில் நான் விட்டுர்க்கு வருகிரேன்.

Comments

Scroll To Top